Starting Lineup

# Name Birth Day
1Makoto Kajiwara03/18/1986
2Tomonari Hirakawa10/14/1989
3Masaki Iida12/24/1984
4Yuuki Fujiwara (Cap)07/03/1987
5Syouji Takamori10/14/1975
6Hiromasa Itou04/30/1982
7Syuujirou Ogaeri03/12/1981
8Yasunori Ueno06/21/1977
9Kazunori Yamakami10/17/1974
10Takahide Eiraku07/28/1980
11Takurou Sigeta05/23/1991
12Akiyuki Watanabe11/02/1993
13Yuudai Hannda08/01/1986
14Takuto Fujiwara02/27/1994
15Shinnosuke Kose10/29/1993
16Seiji Atoda10/08/1987
17Hirokazu Nagano04/20/1983
18Masutosi Inoue04/23/1981
19Yoshinori Iida08/03/1986
20Nobuhito Etou01/08/1982
21Fumiya Katou11/11/1996
22Tomokazu Anai08/05/1981
23Akihiro Kajiwara02/01/1976