Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tsubasa Watanabe07/20/1978
2Kouta Oda09/09/1989
3Motohiro Mitsumori09/07/1984
4Yoshitaka Tsunashima (Cap)01/20/1986
5Toshihiro Nishizoe04/20/1990
6Kouhei Ichioka06/18/1986
7Isamu Takatsuki03/15/1982
8Shintaro Ishihara12/28/1979
9Hirotomo Fujiwara06/16/1989
10Hiroyasu Nakano10/25/1983
11Kiichi Naitou10/03/1993
12Tomoki Kaneko05/03/1993
13Masaaki Iwakuma12/28/1985
14Toshihiro Yotsuya05/24/1990
15Yusuke Kodera08/28/1991
16Tadashi Deguchi04/05/1983
17Makoto Ito08/15/1980
18Kaoru Monta09/12/1993
19Teruyoshi Akiyama02/21/1994
20Sohei Awai11/10/1990
21Noriki Koyama11/10/1991
22Masahiko Nagaki02/14/1975
23Akiya Matsuyama01/31/1996