Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tomoki Yamaguchi (Cap)09/28/1994
2Akito Fujinami08/31/1995
3Yusuke Kizu12/02/1995
4Taro Nishikawa10/09/1994
5Shoichi Yura11/07/1996
6Kazuma Shimane11/30/1996
7Filimoni Koroivunilagi08/26/1991
8Kei Sato01/27/1997
9Keita Fujiwara06/27/1994
10Toshiaki Tatsumi09/13/1997
11Shinsuke Iseki04/24/1995
12Takuya Oji04/29/1995
13Hayato Kanamaru02/28/1994
14Naoto Kubo11/22/1996
15Josua Kerevi06/18/1992
16Rentaro Tanii01/25/1996
17Hayato Akahira09/29/1995
18Ken Mizuno05/01/1995
19Minori Sawai07/16/1995
20Faulua Makisi01/20/1997
21Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
22Daisuke Yamashita06/13/1994
23Teppei Nagamatsu05/24/1994