Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryosuke Iwaihara10/06/1996
2Kimihiko Sato08/09/1994
3Takumi Tsukahara03/18/1994
4Toshimitsu Ogami08/06/1994
5Mitsuru Furukawa07/09/1995
6Shinichi Tanaka06/08/1994
7Sota Oketani (Cap)11/18/1994
8Go Maeda01/19/1996
9Suigun Hyodo10/01/1994
10Kohei Horigome09/18/1995
11Tomoya Yamamura12/02/1997
12Yusuke Kajimura09/13/1995
13Kanta Omata11/02/1994
14Yuta Yano11/09/1997
15Kanta Watanabe03/01/1996
16Hinata Takei06/17/1997
17Chang ho Ahn11/20/1997
18Yuya Yano02/26/1995
19Masaki Kondo12/02/1994
20Shota Kuzuno06/23/1994
21Kenta Fukuda12/19/1996
22Shotaro Matsuo10/19/1996
23Shuhei Narita12/11/1994