Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tomohiro Shibata09/27/1995
2Masaya Nakagawa02/27/1996
3Yuichiro Hosono12/03/1993
4Shohei Ito05/01/1997
5Shotaro Yamano11/10/1994
6Takuya Mano (Cap)05/22/1994
7Lee Jiyoung10/05/1994
8Feinga Fakai07/06/1996
9Yura Kijima08/25/1997
10Shinya Takahara05/03/1994
11Masaki Hamada07/13/1996
12Takuya Matsumoto01/01/1995
13Yoshitumi Shimora11/12/1993
14Ayato Sakamoto10/24/1995
15Shinya Morita10/15/1994
16Tatsuya Miyazaki04/10/1996
17Kego Okadome05/20/1996
18Kenta Sakai07/15/1995
19Toshiyuki Morikawa10/25/1994
20Yuta Yamamoto10/02/1994
21Shintaro Nomura09/07/1995
22Ryota Maenaka11/09/1994
23Takumi Matsui09/11/1995