Japan Rugby Top League Cup 2019: Round 2 Preview

Date Team Score Team K/O Venue
Fri, 28 Jun 2019 NEC   Ricoh 19:30 Chichibu, Tokyo
Sat, 29 Jun 2019 Panasonic   Shimizu 13:00 Ashikaga, Tochigi
Kamaishi   Kubota 11:30 Chichibu, Tokyo
  Hino   Kurita 14:00 Chichibu, Tokyo
  Toyota   Canon 12:00 Ecopa, Shizuoka
Yamaha   Toshiba 14:30 Ecopa, Shizuoka
  Kobe   Toyota Industries 13:00 Naruto, Tokushima
Kyuden   NTT Docomo 11:30 Kitakyushu, Fukuoka
  Sanix   NTT Comm. 14:00 Kitakyushu, Fukuoka
Sun, 30 Jun 2019 Kintetsu   Mazda 11:30 Suzuka, Mie
  Honda   Suntory 14:00 Suzuka, Mie
  Coca-Cola   Mitsubishi Sagamihara 13:00 Kitakyushu, Fukuoka

 

RELATED NEWS